Groep van medicijnen (zie hieronder) die op selectieve wijze de heropname (Eng. re-uptake) van de hersenstof serotonine (= 5-hydroxytryptamine = 5-HT) door bepaalde hersenzenuwen remmen en daardoor o.a. werkzaam zijn tegen depressiviteit en bepaalde angst-stoornissen.

NB.
SSRI's mogen alleen onder strikte begeleiding van een arts aan depressieve kinderen en adolescenten worden gegeven. Dit omdat SSRI's de kans op zelfdoding (= suïcide) bij kinderen en adolescenten vergroot.

zie ook:
- mogelijke bijwerkingen
- depressiviteit
- angst-stoornissen
- serotonine-heropname-remmers

Terug naar anti-depressiva