Groep van medicijnen die pijn voorkómen door middel van verdoving (an-aesthesis = niet voelen).

Anaesthetica worden onderverdeeld in:
- algehele anesthetica of narcose-middelen (niet opgenomen in deze website): algeheel verdovende werking waarbij het bewustzijn wordt uitgeschakeld (= roesje, narcose)
- plaatselijk verdovende middelen (= lokale anaesthetica)

zie ook:
- pijn
- verdoving

Terug naar geneesmiddel-hoofdgroepen