Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 17070-2

Werkzame stof

Somatropine (= groeihormoon = GH)

Somatropine is een biosynthetisch menselijk (= humaan) groeihormoon dat is geproduceerd met behulp van recombinant DNA technologie.

Geneesmiddelgroep

Hypofyse-voorkwab-hormonen

Samenstelling

Injectieflacon met wit tot bijna wit poeder + spuiten met oplosmiddel: 6 mg, 12 mg of 24 mg somatropine per injectieflacon.
Hulpstoffen: glycerol, metacresol (als conserveermiddel), water voor injectie, zoutzuur en natriumhydroxide (indien nodig)

Fabrikant/Leverancier

Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3990 RA, Houten

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 110709//17071
RVG 110707//17070

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 104077//17071

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 113856//17071

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Groeihormoon-tekort (= groeihormoon-deficiëntie) bij volwassenen

Groeistoornissen bij kinderen, ten gevolge van verminderde nierfunctie (= nierinsufficiëntie)

Groeiachterstand bij kinderen, ten gevolge van onvoldoende productie van groeihormoon door de hypofyse (= groeihormoon-deficiëntie)

Syndroom van Turner bij kinderen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Acute ziekten als gevolg van complicaties na een open hart- of buikoperatie, veelvoudige verwondingen (multiple trauma's)

Ademhalingsproblemen, ernstige (acute respiratoire insufficiëntie)

Anti-tumor therapie (deze moet eerst afgerond zijn)

Epifysairschijven van de lange pijpbeenderen bij kinderen, indien deze gesloten zijn

Hersenbeschadigingen (= intracraniale laesies), actieve

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen (o.a. metacresol en glycerol)

Tumor-activiteit en tumorgroei

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn gebruik geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten zoals deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft dezelfde werking als het natuurlijke groeihormoon dat door de hypofyse wordt afgescheiden. Het stimuleert de groei van de lange pijpbeenderen en daarmee de lengtegroei bij kinderen.

Dit medicijn stimuleert ook de groei van o.a. spierweefsel, bindweefsel, huid, lever en geslachtsorganen, maar vermindert de vetmassa. Daarnaast geeft het energie, verhoogt het de vitaliteit en geeft het een gevoel van welbevinden.

Bijwerkingen

Afweerstoornissen (= stoornissen van het immuunsysteem)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie),

Bloeddrukverhoging in de hersenen (= intracraniale hypertensie), goedaardige

Borstweefsel-stoornissen (= gynaecomastie)

Gevoelsstoornissen van de tastzin (= paresthesieën)

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn

Hormonale stoornissen (= endocriene stoornissen)

Injectieplaats: pijn

Laboratoriumwaarden: glucose in de urine (= glucoserie)

Overgevoelighiedsreactie ten gevolge van het oplosmiddel (m-cresol en glycerol)

Slaperigheid

Spierpijn (= myalgie)

Stofwisselingsstoornissen, o.a. verhoogd glucose-gehalte van het bloed (= hyperglykemie) en verhoogde ongevoeligheid voor insuline (= insuline-resistentie)

Vochtophoping (= oedeem)

Zwak gevoel (= asthenie)

Wisselwerkingen

Antidiabetica (= medicijnen die bij suikerpatiënten de glucosespiegel in het bloed verlagen )

Corticosteroïden (glucocorticosteroïden)

Oestrogenen

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend in een spier (= intramusculair) of onder de huid (= subcutaan).

Hoe te bewaren?

Vóór oplossen (gesloten verpakkingen): maximaal 2 jaar bewaren.

Ná oplossen (= reconstitutie): maximaal 14 dagen bij 2-8oC in de koelkast (niet in de vriezer!).

Zie ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar en wordt voor volwassenen NIET vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw ziektekostenverzekeraar .

Meer informatie

Bijsluiter bij Humatrope®

Bijzonderheden

De injectieflacons + spuiten met oplosmiddel bevatten metacresol als conserveermiddel.

Overdosering

- eerst verlaagd (= hypoglykemie) en dan verhoogd glucosegehalte van het bloed (= hyperglykemie)
- voortgaande groei na de pubertijd (= acromegalie)

Bijsluiters

Humatrope
Humatrope
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017