Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 21551

Werkzame stof

Natriumfosfaat

Samenstelling

Drank, 45 ml: 24,4 gram natrium-di-waterstoffosfaat, 10,8 gram di-natrium-waterstoffosfaat.

De drank bevat natriumbenzoaat als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Laboratorios Casen-Fleet S.L.

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 102380//21551

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 110190//21551

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Darmlediging (= colon-lavage), voorafgaande aan darmonderzoek of een operatie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Braken

Buikaandoening, ploteseling en waarschijnlijk ernstige (= acute buik)

Darmontsteking, bestaande (= acute)

Darmverlamming (ileus, subileus) of wanneer dat wordt vermoed

Darmverstopping (= obstructie) of -doorboring (= perforatie)

Dikkedarmverwijding (megacolon)

Hartfalen, door bloedstuwing (= congestief)

Kinderen

Maagpijn

Misselijkheid

Nierziekten

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Natriumfosfaat houdt water vast in de darm. Hierdoor wordt de ontlasting zacht.

De laxerende werking begint na 1-2 uur.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Braken

Diarree

Maagdarm-krampen

Misselijkheid

Vermoeidheid

Wisselwerkingen

Calcium-instroom-blokkerende middelen (= calcium-antagonisten)

Hartglycosiden, zoals digoxine (= Lanoxin®)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Medicijnen die gelijktijdig via de mond (= oraal) worden ingenomen

Plasmiddelen (= diuretica)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter van Phosphoral®

Bijzonderheden

De drank bevat natriumbenzoaat als conserveermiddel.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Bijsluiters

Phosphoral
Phosphoral
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017