Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 07879

Werkzame stof

Labetalol

Geneesmiddelgroep

Beta-blokkers

Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 20 ml: 5 mg labetalol-hydrochloride per ml

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKLine BV (GSK)

Orifarm A/S (parallel import)
RVG 115291//07879
RVG 116558//07879

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 116400//07879

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Zwangerschapshypertensie

Bloeddrukverhoging (= hypertensie) bij operaties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma (= astma bronchiale) of andere obstructieve longaandoeningen

AV-block, 2e- en 3e-graads

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), ernstige

Cardiogene shock

Hartfalen, wanneer niet goed behandeld

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

'Sick sinus'-syndroom

Sinusbradycardie, klinisch relevante

Zuurgraad, verhoogd door stofwisselingsstoornis (= metabole acidose)

Zwangerschap en borstvoeding

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap. Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel op het kind niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet toedienen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat over in de moedermelk en kan nadelige effecten hebben op de zuigeling.

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert alfa- en bèta-receptoren in de vaatwand en op het hart. Hierdoor ontstaat vaatverwijding (= vasodilatatie), vermindert de hartwerking (= negatief inotrope werking) en daalt de bloeddruk (= antihypertensieve werking).

Bloeddrukverlagende werking is ca. 1-4 uur na inname van een tablet maximaal.

Bijwerkingen

Bloeddrukverlaging bij plotsteling opstaan (= orthostatische hypotensie)

Depressie

Duizeligheid

Gezichtsstoornissen (= visus-klachten)

Hoofdpijn

Huidreacties, diverse (meestal tijdelijk)

Misselijkheid

Plasproblemen (= mictie-klachten, urine-retentie)

Seksuele stoornissen (ejaculatie-problemen)

Spierkramp

Vermoeidheid

Wisselwerkingen

Alcohol

Anti-aritmica, klasse I

Bloedsuikerverlagers (= orale antidiabetica)

Calcium-antagonisten, bepaalde

Cimetidine (= Tagamet®)

Clonidine (= Catapresan®, Dixarit®)

Digoxine (= Lanoxin®)

Floctafenine (= Idalon®)

Halothaan

Hartglycosiden

Hydralazine (= Apresoline®)

Insuline

Pijnstillers, bepaalde (= prostaglandine-synthetase-remmers)

Verapamil (= Geangin®, Isoptin®)

Hoe te gebruiken?

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Trandate®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Duizeligheid bij opstaan ten gevolge van sterke bloeddrukdaling (= orthostatische hypotensie); soms sterke afname van de hartfrequentie (= bradycardie)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017