Met of zonder recept

Dit middel is ook zonder recept verkrijgbaar (= NR- = OTC-geneesmiddel) bij apotheek of drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 31377

Werkzame stof

Diclofenac

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

1 gram Voltaren Emulgel bevat 11,6 mg diclofenac diethylammonium.

Fabrikant/Leverancier

Novartis Consumer Health B.V.

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 102612//31377
RVG 104102//31377

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 103597//31377

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 105279//31377
RVG 107774//31377

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Gewrichtspijn
Ter lokale verlichting van milde tot matige gewrichtspijn, veroorzaakt door verergering van osteoartrose van de knie en van de vingers.
Het effect van Voltaren Emulgel wordt gedurende de eerste week van de behandeling geleidelijk opgebouwd.

Reumatoïde artritis ('gewrichtsreumatiek')

Degeneratieve gewrichtsaandoeningen (o.a. artrose, 'gewrichtsslijtage')

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma-aanvallen of andere allergische reacties (o.a. neusverkoudheid, neuspoliepen, netelroos, jeukende huiduitslag) na eerder gebruik van dit medicijn, (acetyl)salicylaten of prostagalndien-synthetase-remmers (= NSAID's)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel op het kind niet geheel worden uitgesloten.

Dit medicijn bij niet gebruiken tijdens het laatste trimester (6e-9e maand) van de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft) en niet gebruiken enige dagen vóór en tijdens de bevalling (= partus)

Borstvoeding

Het is onbekend of lokaal toegediend diclofenac uitgescheiden wordt in de moeder melk. Daarom wordt afgeraden Voltaren Emulgel te gebruiken gedurende lactatie. Indien er noodzaak is Voltaren Emulgel toe te passen, dan dient het niet te worden toegepast op de borsten of op grote huidoppervlakken, noch gedurende een lange periode.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Aangezien de systemische absorptie van diclofenac na lokale toepassing van Voltaren Emulgel zeer klein is is een invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen onwaarschijnlijk.

Hoe werkt het?

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

rash (rode allergische uitslag)

eczeem

erytheem (rode kleurverandering van de huid)

dermatitis (ontsteking van de huid)

fotosensibiliteit (lichtovergevoeligheid)

Wisselwerkingen

Aangezien de systemische absorptie van diclofenac na lokale toepassing van Voltaren Emulgel zeer klein is, zijn interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interacties onwaarschijnlijk.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Volwassenen:
Voltaren Emulgel moet 4 maal per dag aangebracht worden op de te behandelen zone van de knie of hand en dient zacht in de huid te worden ingewreven. De benodigde hoeveelheid gel is ongeveer 2 à 4 gram, voldoende om een oppervlakte van ongeveer 4 à 8 dm2 te behandelen. De handen wassen na toepassing, tenzij de handen worden behandeld.

Het effect van Voltaren Emulgel wordt gedurende de eerste week van de behandeling geleidelijk opgebouwd. Indien de situatie niet is verbeterd of indien de situatie verergert na 7 dagen, dient een arts te worden geconsulteerd. De gel dient niet langer dan 3 weken te worden gebruikt.

Kinderen:
Voltaren Emulgel wordt niet aangeraden bij kinderen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de pijnklachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Ook als u geen klachten (meer) heeft, moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Voltaren Emulgel mag enkel op een intacte, gezonde huid worden aangebracht en niet op wonden of een beschadigde huid.

Het mag niet in aanraking worden gebracht met ogen of slijmvliezen, en mag nooit worden ingeslikt.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen (zie aldaar) verhoogd.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017