Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 07830

Werkzame stof

Lidocaïne

Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)

Samenstelling

Gel, 30 ml: 20 mg lidocaïne-hydrochloride per gram

De gel bevat methylhydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat.als conserveermiddelen.

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Plaatselijke verdoving (= lokaal-anesthesie) bij keel-, neus- en oor- (= KNO)-ingrepen), verloskunde (= obstetrie), mondchirurgie heelkunde (= traumatologie) en bij huid- en slijmvlies-aandoeningen met jeuk, branderig gevoel en/of pijn

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Verwondingen, infecties of zweren in de mond

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor andere plaatselijk verdovende middelen (= lokaal-anaesthetica) van het amide-type

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Borstvoeding

Dit medicijn kan in kleine hoeveelheden in de moedermelk terechtkomen.

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na te snelle opname in het lichaam (= resorptie) of na overdosering o.a. een licht gevoel in het hoofd , duizeligheid en wazig zien veroorzaken.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de gewaarwording van pijn plaatselijk (= lokaal) minder wordt of geheel wordt geblokkeerd (= anaesthesie).

De werking begint na 1-5 minuten en duurt 10-15 minuten.

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties (zelden)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van belang met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De gel bevat methylhydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat.als conserveermiddelen.

Overdosering

Duizeligheid, wazig zien, bevingen (= tremoren) gevolgd door sufheid, spraakstoornissen, bloeddrukdaling (= hypotensie), spierschokken (= convulsies) en bewusteloosheid

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017