Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 07831

Werkzame stof

Lidocaïne

Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)

Samenstelling

Spray, 50 g: 100 mg lidocaïne-hydrochloride per ml (1 verstuiving bevat 10 mg lidocaïne)

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Plaatselijke verdoving (= lokaal-anesthesie) bij keel-, neus- en oor- (= KNO)-ingrepen), verloskunde (= obstetrie), mondchirurgie heelkunde (= traumatologie) en bij huid- en slijmvlies-aandoeningen met jeuk, branderig gevoel en/of pijn

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor vergelijkbare plaatselijk verdovende middelen (= lokaal-anaesthetica) van het amide-type

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Borstvoeding

Dit medicijn kan in kleine hoeveelheden in de moedermelk terechtkomen.

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na te snelle opname in het lichaam (= resorptie) of na overdosering o.a. een licht gevoel in het hoofd , duizeligheid en wazig zien veroorzaken.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de gewaarwording van pijn plaatselijk (= lokaal) minder wordt of geheel wordt geblokkeerd (= anaesthesie).

De werking begint na 1-5 minuten en duurt 10-15 minuten.

Bijwerkingen

Centrale zenuwstelsel-stoornissen, zoals bevingen (= tremoren), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, sufheid, spierschokken, bewusteloosheid, ademhalingsstilstand, kunnen optreden na overdosering, snelle toediening of intraveneuze toediening

Hart- en vaatreacties (= cardiovasculaire reacties), zoals bloeddrukdaling (= hypotensie) en hartfunctie-vermindering (= myocard-depressie), kunnen optreden na overdosering, snelle toediening of intraveneuze toediening

Plaatselijke irritatie, waaronder keelpijn, heesheid of stemverlies (bij verdoving van de keelholte (= farynx-gebied)

Wisselwerkingen

Anti-stollingsmiddelen (= anti-coagulantia)

Heparine

Pijnstillers (= analgetica) van het type prostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's)

Vaatvernauwende middelen

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Xylocaine® Spray

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Bloeddrukdaling (= hypotensie) en Spierschokken (= convulsies)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017