Mogelijke behandelingen van ADHD zijn o.a.:
- persoonlijke begeleiding door ouders en leraren (in combinatie met medicatie)
- belonen voor goede resultaten (in combinatie met medicatie)
- gedragstherapie, zoals bijv. sociale vaardigheidstraining (in combinatie met medicatie)
- medicijnen:
- psycho-stimulantia (= ADHD-middelen)
- antidepressiva, zoals amitryptiline
- clonidine (= Dixarit®)
- anti-psychotica, zoals Dipiperon®, als psycho-stimulantia niet of niet voldoende aanslaan

Terug naar ADHD