Mogelijke behandelingen van een anfylactische reactie (o.a.):
(1) Lichte tot matige reactie:
- anti-histaminica
- corticosteroïden
(2) Acute, hevige reactie:
- epinefrine (= adrenaline, EpiPen®)
- anti-histaminica
- corticosteroïden
- combinaties

NB. Anafylactische reacties kunnen worden voorkómen (= preventie) door het contact met het allergeen te vermijden (= saneren) of door middel van hypo-sensibilisatie (= desensibiliseren).

zie ook:
- allergie-behandeling
- anafylactische shock

Terug naar anafylactische reactie