Onregelmatige, zich plotseling verergerende (= instabiele) kramp van de hartspier (= angina pectoris) door plaatselijk verminderde doorbloeding (= ischemie) van een gedeelte van de hartspierwand (= myocard). Het zuurstof-tekort (= hypoxie) dat daardoor ontstaat, veroorzaakt de pijn ('hartkramp').

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Lichte tot hevige) pijn op de borst, benauwdheid, beklemming en angst.
De klachten zijn meestal niet inspanningsgebonden en doen zich voor in aanvallen, zowel overdag als 's nachts.
Instabiele angina pectoris neemt vaak snel in ernst toe en is vaak de voorbode van een hartinfarct.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Meestal vernauwing of tijdelijke afsluiting van een kransslagader door een bloedstolsel (= embolie of trombose).

zie ook: behandeling

Terug naar angina pectoris