Buitengewoon grote, aanhoudende angst(en) voor meerdere levenszaken, zoals persoonlijk functioneren, relatie, kinderen, werk, financiën en de toekomst. De klachten beperken zich vaak tot zuiver lichamelijke (spannings)verschijnselen. Hierdoor wordt de angst niet of vaak pas laat als onderliggende oorzaak onderkend.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
-psychotherapie
- benzodiazepinen (max. 4-8 weken om afhankelijkheid te voorkómen), waaronder diazepam, Valium®, clorazepine-zuur en Tranxene®
- angst-dempende middelen (= anxiolytica), zoals Buspiron® en Tranxène®
- anti-depressiva met angst-dempende werking, waaronder Efexor®

Terug naar angst-stoornissen