Aanval van ernstige benauwdheid (meestal nachtelijk) door stuwing van bloed in de kleine bloedsomloop van de longen.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Verzwakte pompfunctie van de linker hartkamer ( = linkszijdig hartfalen = links-decompensatie van het hart). Hierdoor treedt bij inspanning kortademigheid op.

Mogelijke medicijnen (o.a.)
- medicijnen: o.a. bumetanide, Burinex®
furosemide, Lasiletten®, Lasix®, Lasix® Retard.

zie ook:
- hartfalen
- kortademigheid

Terug naar hartfalen