Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 06785
RVG 08812
RVG 12412
RVG 18088

Werkzame stof

Bumetanide

Geneesmiddelgroep

Plasmiddelen (= diuretica)

Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 4 ml: 0,5 mg bumetanide per ml

Tabletten: 1 mg, 2 mg en 5 mg bumetanide

Fabrikant/Leverancier

Leo Pharma BV, Hoge Mosten 16, 4822 NH, Breda

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 112427//12412

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 113655//12412

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 115707//12412

Orifarm A/S (parallel import)
RVG 115334//12412
RVG 115542//12412
RVG 115335//12412

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Astma cardiale

Bloeddruk-verhoging door chronische nier-aandoening (renovasculaire hypertensie)

Hartfalen met vochtophoping in de weefsels (= oedeem)

Levercirrose

Nefrotisch syndroom

Vochtophoping (= oedeem) door chronische nier-aandoening

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Elektrolytenbalans, verstoord (o.a. kalium-tekort)

Leveraandoeningen, bepaalde

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), acute met sterk verminderde urineproductie (= anurie)

Nierontsteking (= nefritis), acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor verwante verbindingen

Zwangerschap en borstvoeding

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap. Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel op aanstaande moeder en of kind niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat over in de moedermelk en kan nadelige effecten hebben op de zuigeling.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activitetien, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn bevordert de productie van urine (= diurese) door de nieren. Hierdoor wordt vochtophoping in de weefsels (= perifeer oedeem) tegengegaan (= diuretische werking) en bloeddrukverhoging tegengegaan (= antihypertensieve werking).

De werking van dit medicijn begint 15-30 min na inname via de mond (= oraal) en duurt dan 4-6 uur.

Bijwerkingen

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Calcium-spiegel in bloed, verlaagd (= hypocalciëmie)

Chloride-spiegel in bloed, verlaagd (= hypochloremie)

Bewusteloosheid wanneer ook sprake is van een leveraandoening (= coma hepaticum)

Duizeligheid

Flauwte of instorting (= collaps)m, vooral bij ouderen

Geelzucht (= icterus)

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Glucose-spiegel in bloed, verhoogd (= hyperglykemie)

Hersenaandoening, degeneratief (= encefalopathie) wanneer ook sprake is van een leveraandoening

Kalium-spiegel in bloed, verlaagd (= hypokaliëmie)

Magnesium-spiegel in bloed, verlaagd (= hypomagnesiëmie)

Natrium-spiegel in bloed, verlaagd (= hyponatriëmie)

Maagdarm-klachten

Spierkrampen

Trombose en embolie (= trombo-embolische processen), vooral bij ouderen

Uitdroging (= dehydratatie)

Urinezuur-spiegel in bloed, verhoogd (= hyperurikemie)

Verwardheid

Water- en zoutbalans (= elektrolytenbalans), verstoring; vooral bij hoge dosering en natriumarm dieet

Zwakte

Wisselwerkingen

ACE-remmers

Amfotericine-B (o.a. Fungizone®)

Corticosteroïden

Geneesmiddelen die het gehoor negatief beïnvloeden (= ototoxisch), zoals aminoglycosiden (o.a. neomycine) en cisplatine (= Platinol®), Platosin®)

Hartglycosiden (digitalis, digoxine = Lanoxin®)

Indometacine (= Indocid®), Dometin®)

Pijnstillers, bepaalde (= prostaglandine-synthetase-remmers)

Plasmiddelen (= diuretica), andere dan dit medicijn

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en zo nodig de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De injecties worden door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Tabletten: in de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Receptgeneesmiddelen niet op eigen initiatief combineren met andere medicijnen of zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Burinex®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017