Mogelijke behandelingen van brucellose (o.a.):
- voorkómen (= preventie) van besmetting, bijv. door mijden van direct contact met dieren, mijden van verse zuivelproducten en/of het dragen van beschermende kleding bij werken met kadavers van dieren.
- medicijnen:
- vaccinatie
- pijnstillers, waaronder codeïne
- antibiotica: o.a. doxycycline, co-trimoxazol, rifampicine, streptomycine en tetracyclinen

Terug naar brucellose