Draaiing van de hals (= torticollis) ten gevolge van overmatige spieractiviteit (= hyperkinesie) van de halsspieren.

Mogelijke oorzaken zijn o.a. extrapiramidale stoornissen in de hersenen, koolmonoxide-vergiftiging, hersen-ontsteking (= encefalitis), ziekte van Wilson en bepaalde antipsychotica

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: o.a. Botox®, Botulinetoxine A,
Botulinetoxine B, Dysport®, NeuroBloc®

zie ook:
- dystonie
- spier-aandoeningen

Terug naar hals-aandoeningen