Ontsteking van de vliezen (= meningen) van de hersenen (= cerebraal) of het ruggenmerg (= spinaal). De bekendste vorm van meningitis is nekkramp (= meningitis cerobrospinalis epedemica), die wordt veroorzaakt door de bacteriën Neisseria meningitidis type A, B of C, Streptococcus pneumoniae of Haemophilus influenza. .
Bij encefalo-myelitis zijn zowel de hersenen als het ruggenmerg ontstoken.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- binnen enkele dagen (= acute meningitis): hoge koorts en koude rillingen, hoofdpijn, keelpijn, braken en pijnlijke en stijve nek ('nekkramp'), vooral wanneer de kin naar de borst toe wordt bewogen, spierpijn en -zwakte (vooral bij virale meningitis), puntvormige donderrode vlekjes op de romp, ledematen en/of op het oogslijmvlies, grauwe huidskleur, gevoel van ernstig ziek zijn.
- na enkele dagen tot weken (= chronische meningitis): zie hierboven, maar dan meestal langzamer en milder.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- bacteriële infectie (= bacteriële meningitis) met bijv. Neisseria meningitidis type A, B of C, Streptococcus pneumoniae of Haemophilus influenza.
- virussen (= virale meningitis), de meest bekende is het herpesvirus. Andere verwekkers zijn het ECHO virus, bof
virus, mazelen virus.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- voorkómen: menigokokken-vaccin (zie hieronder)
- medicijnen: anti-biotica of anti-virale middelen

zie ook:
- hersen-ontsteking (= encefalitis)
- kinderziekten
- infectie-ziekten
- vaccins

Terug naar hersen-aandoeningen
veel gestelde vragen over meningitis