Hoesten is een natuurlijk reinigingsproces, waarbij door het plotseling uitademen van lucht slijm en stofdeeltjes uit de luchtwegen worden verwijderd. Opgehoest slijm kan zonder bezwaar worden doorgeslikt. Het verlaat dan via de maag en darmen het lichaam.
Hoest ontstaat als de zogenaamde hoestreceptoren in de luchtwegen door bijv. een luchtverontreiniging (o.a. chloor en ammoniak), overtollig slijm of op een andere manier worden geprikkeld. Hoest gaat meestal na 2-3 weken vanzelf over.

Bijkomende symptomen van hoest

Mogelijke bijkomende symptomen:
Ophoesten van veel slijm (productieve hoest) of juist weinig of geen slijm (niet-productieve, droge of kriebelhoest), schrale keel, schorre stem, keelpijn

Behandeling van hoest

Beschikbare behandelingen van hoest:
- (1) Voorkómen:
- Zorg voor schone lucht
- Vermijd slecht geventileerde ruimten
- Vermijd rokerige ruimten
- (2) Vastzittend slijm:
- Stomen met heet water (Let op! Geen menthol, etc. toevoegen; dat kan juist prikkelend werken)
- Slijmoplossende zelfzorgmiddelen (zie ook hieronder)
- (3) Pijnlijke of schrale keel
- Eetlepel honing in mond langzaam laten smelten
- Op dropje zuigen
- Lauwwarme drank drinken
- Hoestmiddelen
- (4) Kriebelhoest
- Op dropje zuigen
- Eetlepel honing in mond laten smelten
- Medicijnen die hoest onderdrukken (o.a. codeïne)
- (5) Verstopte neus (indien tevens verkouden)
- Neus regelmatig druppelen met zout water (1 theelepel keukenzout per limonadeglas lauw water)

Let op! Hoest gaat meestal na 2-3 weken vanzelf over.

Oorzaken van hoest

Mogelijke oorzaken van hoest:
- Aanwezigheid van te veel slijm in de luchtwegen
- Inademen van prikkelende (o.a. tabaksrook) of irriterende stoffen (o.a. chemicaliën)
- Astma
- Bronchitis
- Longemfyseem
- Keelontsteking (angina)
- Geïrriteerde keel (kriebelhoest)
- Longaandoeningen, zoals astma, bronchitis, emfyseem, longontsteking, (pseudo)kroep, longkanker ( pneumonie), astma, chronisch
- Hartfalen
- Medicijnen: o.a. ACE-remmers

Let op! Voor droge of kriebelhoest is vaak geen directe oorzaak aan te wijzen.

Naar de (huis)arts?

Raadpleeg bij hoest de (huis)arts:
- als de hoest langer dan 3 weken duurt.
- als ook benauwdheid of piepende ademhaling optreedt.
- als u naast het hoesten langer dan 3 dagen koorts heeft (>38oC).
- als er bloederig slijm wordt opgehoest.

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-patiëntenfolder \"Hoest\", juni 2003

Zie ook:
- verkoudheid
- naar apotheek?

Terug naar luchtweg-aandoeningen