Opstapeling van ijzer-ionen in het lichaam.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
medicijnen: deferipron (= Ferriprox®) en Deferoxamine (= Desferal®)

zie ook:
- hemosiderose
- hemochromatose
- thallasemie

Terug naar ijzer