Kinkhoest is een ontsteking van de slijmvliezen van de luchtwegen, voornamelijk bij kinderen van 2-6 jaar. De infectie duurt meestal ca. 6 weken. Een eerste aanval van kinkhoest leidt niet altijd tot volledige immuniteit, maar een tweede aanval is meestal veel lichter en wordt vaak niet als kinkhoest onderkend.

Symptomen van kinkhoest

Mogelijke symptomen bij kinkhoest:
- 1e stadium (vanaf 7-10 dagen na besmetting)
Verkoudheidsverschijnselen met niezen en droge hoest (meestal eerst 's nachts, daarna ook overdag), verminderde eetlust, soms ook koorts.
- 2e stadium (vanaf 10-14 dagen na besmetting)
Toename van de frequentie en duur van de hoestbuien, diepe inademing met gierend ademhalingsgeluid door verkramping van de stemspleet, ophoesten van veel dik slijm, waardoor tijdens hoesten dikke snotbellen in de neus, vooral na lange hoestbuien blauwkleuring (cyanose) van de huid en braken.
- 3e stadium (vanaf 4-6 weken na besmetting)
Afname van de hoestbuien, herstel, gedurende enkele maanden af en toe nog hoestbui (vooral bij verkoudheid en andere luchtweginfecties).

Behandeling van kinkhoest

Beschikbare behandelingen van kinkhoest:
- Voorkomen van kinkhoest bij kinderen door inenting (vaccinatie) met een kinkhoestvaccin
- Wegzuigen van taai longslijm en zo nodig plaatsen van buisje in luchtpijp (bij zuigelingen)
- Antihoestmiddel
- Antibioticum: o.a. erytromycine (Erytrocine®)

Oorzaak van kinkhoest

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een infectie met de kinkhoestbacterie (Bordetella pertussis, bacil van Bordet-Gengou).
Kinkhoest verspreidt zich vooral via vochtdruppeltjes in de lucht. De ziekte is meestal vanaf de 3e week niet meer besmettelijk.

Zie ook:
- vaccins
- bacteriële infecties

Terug naar kinderziekten