Mogelijke behandelingen van long-ontsteking (= pneumonie) o.a.:
- voorkómen van besmetting door vermijden of verwijderen van infectie-haarden
- inenting met vaccin. Vooral bij ernstige zieke en verzwakte personen (zie hieronder)
- medicijnen
- aspiratie-pneumomie: amoxicilline Clamoxyl®), benzyl-penicilline, benzyl-penicilline+ metronidazol
- haemophilus influenzae-pneumonie (vooral bij astma of eczeem): amoxicilline (Clamoxyl®), amoxycilline+clavulaanzuur (Augmentin®, Forcid®), trimoxazol
- klebsiella-pneumonie: amoxicilline met clavulaanzuur
- veteranenziekte (= Legionella-pneumonie, legionairsziekte): erytromycine (Eryc®, Erytrocine®), chinolonen, rifampicine (Rifadin®, Rimactan®)
- mycoplasma-pneumonie: doxycycline (Dagracycline®, Doxy Disp®, Neo-Dagracycline®, Vibra-S®, Vibramycin®), macroliden
- papegaaienziekte (= psittacose): doxycycline en tetracycline
- stafylokokken-pneumonie: beta-lactam antibiotica
- streptokokken-pneumonie: benzyl-penicilline

Terug naar long-ontsteking