Infectie met de schimmel Mucormycose phycomycosis, die behoort tot de Mucorales-schimmelgroep. De schimmel kan de huid, maar ook de neus en de hersenen infecteren. Met name patiënten met verminderde afweer (= immuno-deficiëntie) zijn ontvankelijk voor deze schimmelinfectie.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Koorts, pijn, zwellingen in de nek en op de borst, oogkas-ontsteking met uitpuilende ogen, pus in de neus, onomkeerbare aantasting van de botten van neus, gehemelte en oogkas, spraakgebrek en stuipen (bij hersen-infectie)

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: amfotericine B (= Abelcet®, Ambisome®)
- operatieve verwijdering van besmet weefsel

Terug naar bacteriële infecties