Tuberculose is een infectieziekte van de longen en/of andere organen met de tuberkelbacil (o.a. Mycobacterium tuberculosis en Mycobacterium bovis). Meestal is het eigen afweersysteem -vaak zonder dat men daar iets van merkt- in staat de infectie binnen 3-6 weken te bedwingen.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- voorkómen (= preventie): inenting (= vaccinatie) met tuberculose-vaccin (= BCG-Vaccin)
- behandeling met antibiotica die werkzaam zijn tegen de tuberkelbacil (tuberculose-middelen)

NB.
- Omdat de tuberkelbacil meestal langzaam groeit en zich ook slapend kan houden, is meestal een langdurige behandeling met medicijnen nodig.
- Er zijn ook multi-resistente tbc-bacteriën die ongevoelig zijn voor de meeste anti-biotica en alleen nog maar kunnen worden behandeld met een bepaalde coctail van anti-biotica.

Terug naar tuberculose