Groepen van zenuwcellen die gevoelig zijn voor prikkels van buitenaf, zoals druk (= tastzin), geluid (= gehoor), licht (= zicht), smaakstoffen (= smaakzin) en reukstoffen (= reukzin). De zintuigen werken nauw samen en geven ons een indruk van de wereld buiten ons, d.w.z. wat eetbaar en wat drinkbaar is, wie aantrekkelijk en wie onaantrekkelijk en wat veilig en wat gevaarlijk voor ons is.

Er ook zijn medicijnen die als bijwerking de werking van de zintuigen kunnen verminderen (bijv. verlies van reuk of smaak) of veranderen (bijv. wazig of onscherp zien, smaakverandering, gehoorbeschadiging).

zie ook:
- gehoor (= acousis)
- gezichtsvermogen (= visus)
- reukzin (= olfactus)
- smaakzin
- tastzin (= tactus)
- zesde zintuig (= intuïtie)
- gevoel

Terug naar menselijk lichaam