Autisme wordt vandaag de dag als breed begrip gebruikt voor meerdere soorten gedragsstoornissen. Vaak zijn die stoornissen gerelateerd aan autisme. Maar als we kijken naar de specifieke symptomen die bij autisme komen kijken, spreken we van klassiek autisme. De stoornis kenmerkt zich voornamelijk op het gebied van prikkels, zowel intern als extern, die hard kunnen binnenkomen bij iemand met klassiek autisme. Daarbij zijn er ook merkbare symptomen op het sociale en emotionele gebied.

Kinderen worden met autisme geboren en men heeft er gedurende het hele leven dan ook mee te maken. Het is niet alleen voor de persoon zelf prettig om goed te leren hiermee om te gaan, ook voor de omgeving is het prettig wanneer zij steeds beter leren grip te krijgen op het gedrag van iemand met klassiek autisme. Het is ook aan de omgeving om te zorgen dat iemand met klassiek autisme zichzelf steeds beter leert kennen en op deze manier het gedrag steeds beter kan leren begrijpen.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Autisme kan op diverse manieren tot uiting komen. Het psychiatrisch handboek DSM-5 spreekt daarom bij autisme van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Er wordt onderscheidt gemaakt  in vier verschillende vormen van autisme: McDD,PDD-NOS, Syndroom van Asperger en klassiek autisme .

Kenmerken van klassiek autisme

De volgende kenmerken komen voor bij mensen die aan klassiek autisme lijden:

Kenmerken op sociaal gebied

Vaak wordt van mensen met klassiek autisme gedacht dat zij helemaal niet sociaal zijn. Toch valt hun sociale intuïtie juist erg op. Zo kunnen mensen met klassiek autisme erg goed analytisch denken, vaak veel beter vergeleken met andere mensen in hun omgeving. Zij hebben ook een ontzettend groot oog voor detail. Daarbij is men binnen de communicatie ook erg eerlijk en zullen zij over het algemeen altijd de waarheid vertellen. Maar daar staat tegenover dat mensen met klassiek autisme vaak niet goed kunnen communiceren. Zij lopen erg achter op het gebied van communicatie en het is voor de omgeving vaak lastig om echt goed te begrijpen wat hij of zij bedoelt.

Stemmingsstoornissen

Klassiek autisme uit zich ook op het gebied van emoties. Stemmingsstoornissen zijn ontzettend gebruikelijk bij autisme. Zo kan men erg snel overslaan naar een andere emotie, vaak sneller dan de omgeving doorheeft. Dit lijkt voor de mensen eromheen alsof het gaat om een onnodige emotie, omdat men bijvoorbeeld snel van vrolijk naar boos of verdrietig kan overgaan. Maar in het hoofd van iemand met klassiek autisme gaan de emoties ontzettend snel heen en weer. Ongeveer 70% van de mensen met klassiek autisme krijgt hiermee te maken. Depressie is ook een veel voorkomende stoornis in het hoofd van mensen met autisme. Hier gelden ongeveer dezelfde percentages. In vergelijking met de rest van de samenleving, waar dit percentage op ongeveer 40% ligt, is dit hoog.

Moeite in de overgang

Als iemand met klassiek autisme overgaat naar een nieuwe fase in het leven, kan het lang duren voordat zij zich hier helemaal op kunnen aanpassen. Denk aan een verhuizing, overgaan van de basisschool naar de middelbare school of het wisselen van baan. Het duurt even voordat iemand zich volledig kan aanpassen aan de nieuwe omgeving. De mensen om hen heen hebben hier een grote invloed op, want zij kunnen goed helpen om de problemen waar men tegenaan loopt zo goed mogelijk te verminderen.

Goede begeleiding is bij klassiek autisme essentieel

Het is als ouder altijd goed om te zorgen dat een kind, ook op volwassen leeftijd, goede begeleiding krijgt. Dankzij gedragstherapie en aanvullende begeleiding kan iemand steeds meer over zichzelf leren. Daarbij kunnen ouders ook vaak zelf begeleiding krijgen om beter te leren met hun kind om te gaan. Dit biedt voor beide partijen de beste voortgang. Uiteindelijk komt het voor iemand met klassiek autisme vooral neer op het hebben van de juiste omgeving. Dankzij de sterke kanten van klassiek autisme, zoals het betere analytisch denken, maar ook het betere oog voor detail, kunnen zij bij veel banen floreren. Maar hier is goede begeleiding bij nodig, om zo steeds beter te leren met de nadelen om te gaan en van de voordelen te profiteren.

Tot slot

In dit artikel heb je kunnen lezen dat klassiek autisme eigenlijk een vorm van autisme is met de meest typische autisme kenmerken.  Wil je meer informatie over klassiek autisme? Lees dan dit uitgebreide artikel over klassiek autisme op zobegaafd.nl voor meer informatie.