Groep van antibiotica met een bacterie-dodende (= bactericide) werking. Aminoglycosiden passeren de celwand van de bacterie en verstoren in de cel de synthese van boodschapper-RNAbij zowel delende als niet-delende bacteriën.
Na langdurig gebruik kunnen de bacteriën ongevoelig (= resistent) worden voor deze antibiotica.

NB. Gebruik anti-biotica altijd zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van de (huis)arts. Maak een antibioticum-kuur ook helemaal af. Als u dat niet doet is er een groter risico dat de klachten terugkeren en/of dat de bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor het antibioticum.

NB. Stop alleen voortijdig met een antibioticum-kuur als ernstige bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties optreden. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek!

zie ook: bacteriële infecties

Terug naar anti-biotica