Antibiotica voor de longen zijn alleen werkzaam bij infecties (= pneumonie) door bacteriën.
'Gewone' luchtweginfecties, opgelopen in de thuis-situatie, worden meestal veroorzaakt door de bacterie.

Toepassing (o.a.):
- aspiratie-pneumomie: amoxicilline Clamoxyl®), benzyl-penicilline, benzyl-penicilline+ metronidazol
- haemophilus influenzae-pneumonie (vooral bij astma of eczeem): amoxicilline (Clamoxyl®), amoxycilline+clavulaanzuur (Augmentin®, Forcid®), trimoxazol
- klebsiella-pneumonie): amoxicilline+clavulaanzuur
- legionella-pneumonie (= 'veteranenziekte'): erytromycine (Eryc®, Erytrocine®), chinolonen, rifampicine (Rifadin®, Rimactan®)
- mycoplasma-pneumonie: doxycycline (Dagracycline®, Doxy Disp®, Neo-Dagracycline®, Vibra-S®, Vibramycin®), macroliden
- psittacose ('papegaaienziekte'): doxycycline
- stafylokokken-pneumonie: beta-lactam antibiotica
- streptokokken-pneumonie: benzyl-penicilline

zie ook:
- longontsteking
- antibiotica


NB. Gebruik anti-biotica altijd zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van de (huis)arts. Maak een antibioticum-kuur ook helemaal af. Als u dat niet doet is er een groter risico dat de klachten terugkeren en/of dat de bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor het antibioticum.

NB. Stop alleen voortijdig met een antibioticum-kuur als ernstige bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties optreden. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek!

zie ook: luchtwegmiddelen