Groep van hormonen die zijn afgeleid van hormonen afkomstig uit de bijnierschors (= adrenale cortex). Glucocorticosteroïden spelen een belangrijke rol in de suiker/glucose-huishouding van het lichaam.

Werking
- ontsteking-onderdrukkend (= anti-inflammatoire = anti-flogistische) en
- afstotingsreactie-onderdrukkend (= immuno-suppressieve)

Toepassingen
- lage doseringen als substitutie-therapie bij verminderde functie van de bijv. de bijnierschors (= bijnierschors-insufficiëntie), zoals bij de ziekte van Addison
- hogere doseringen als remmers van de ontstekings bij o.a.:
- astma en emfyseem ('inhalatie-corticosteroïden')
- auto-immuun-ziekten (onderdukking van de afweerreactie van het lichaam)
- ziekte van Crohn
- eczeem en psoriasis ('lokale' corticosteroïden)
- dikkedarm-ontsteking (= colitis ulcerosa)
- orgaan- of weefsel-transplantaties: onderdrukking van de afstotingsreactie (=
immunosuppressie)
- reumatoïde artritis

Opmerkingen
- (Gluco)corticoïden nemen niet de oorzaak van de ziekte weg. Ze worden daarom alleen toegepast ter vermindering van verschijnselen en klachten (= symptomatische of palliatieve therapie).
- (Gluco)corticoïden mogen niet worden toegepast ter bestrijding van ontstekingen door micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels. Dit omdat ze infectueuze ontsteking maskeren, d.w.z. de indruk geven dat de ontsteking genezen is.

zie ook: mineralo-corticosteroïden

Terug naar corticosteroïden