Groep van middelen die worden gebruikt om zwangerschap na onbeschermde vrijage en/of geslachtsgemeenschap te voorkómen (= nood-anticonceptie).

Terug naar anticonceptie-middelen