Groep van oog-middelen (zie hieronder) met een anti-microbieel middel tegen oog-infecties door o.a. bacteriën, virussen, schimmels en gisten.

Bacteriële oog-infecties:
Chlooramfenicol Minims®/Oogdruppels/Oogzalf, Ciloxan®, Erytromycine Oogzalf FNA, Globenicol®, Fucithalmic®, Gentamycine Minims/Oogdruppels, Gentamytrex®, Neomycine®, Chibroxol®, Ophtagram®, Polytrim®, Tetracycline Oogdruppels/Oogzalf FNA, Tobrabact®, Trafloxal®, Polyspectran®
Virale oof-infecties:
zie hieronder: Aciclovir® Oogzalf, TFT-Ophthiole®Zovirax® oogzalf

Opmerking
- Anti-microbiële oog-middelen hebben nogal vaak sensibilisatie met allergische reactie tot gevolg (o.a. framycetine, neomycine en sulfonamiden). In dat geval kan ten onrechte de indruk ontstaan dat het middel niet werkt (= maskeren).
- Bij infectie of irritatie van het het oog of het oogslijmvlies mogen geen contact-lenzen worden gedragen!

zie ook: oog-aandoeningen

Terug naar oog-middelen