Groep van medicijnen (zie hieronder) die worden toegepast om spasmen of -krampen van de skeletspieren te voorkómen of op te heffen.

Mogelijke toepassingen o.a.
- baarmoederhals-spasmen (= cervicale dystonie): o.a. botuline-toxine A en B (Botox®)
- nachtelijke spierkrampen: o.a. hydrokinine
- ooglid- (= blefaro-) en gezichtsspasmen (= hemifacialis-spasmen): o.a. botuline-toxine A en B (Botox®)
- pijn-krampen (= reflectoire spierkrampen): o.a. clonazepam, diazepam
- spasticiteit (van uiteenlopende oorzaak): o.a. baclofen, clonazepam, dantroleen, diazepam
- spier-spasmen (clonische spierkrampen): o.a. mefenoxalon en tizanidine
- spierverkrampingen (= tetanische spierkrampen)

zie ook:
- kramp
- spierverslappers