Groep van medicijnen (zie ook hieronder) die worden toegepast bij:
- lage bloeddruk (= hypotensie): o.a. bij circulatoire shock; zie ook: lage bloeddruk (= hypotensie)
- plaatselijke verdoving (in combinatie met plaatselijk verdovende middel) om de verdoving te versnellen, langer te laten duren en de kans op bijwerkingen te verminderen; zie ook: verdoving


Terug naar hart- en vaatmiddelen