Groep van medicijnen (niet opgenomen in deze website) met als beoogde werkingen:
(1) algehele pijnstilling (= analgesie)
(2) kalmering (= sedatie) tijdens beademing op de intensive care of plaatselijke (= lokale) of gedeeltelijke (= regionale) operaties door vermindering (roesje) of blokkade (= narcose) van het bewustzijn
(3) spier-verslapping (= spier-relaxatie)

NB
Omdat geen enkel anaestheticum volledig voldoet aan deze drie eisen, worden bij zware, landurige en/of pijnlijke operaties meestal combinaties van anesthetica, pijnstillers (= analgeticum) en spier-verslappers toegepast.

Algehele anaesthetica worden onderverdeeldin:
- i]inhalatie- of gas/dampvormige anesthetica: zoals desfluraan, enfluraan, halothaan, isofluraan en sevofluraan
- intra-veneuze anesthetica die via een ader worden toegediend (o.a Diprivan®, Ketanest® en thiopenthal, )
- intra-musculaire anethetica, die via een (bil)spier (o.a. opioïden en benzodiazepinen)

zie ook:
- pijn
- verdoving

Terug naar verdovingsmiddelen (= anesthetica)