Mogelijke behandelingen van de ziekte van Addison (o.a.):
- hormoon-aanvulling (= substitutie-therapie)
- Plenadren (tablet met vertraagde afgifte)
- fludrocortisonacetaat (= Florinef®)
- hydrocortison en andere corticosteroïden
- DHEA (di-hydro-epi-andosteron, prasteron)
- stress-behandeling met
Stressvermindering bij o.a. relatieproblemen, examen, tandheelkundige/medische ingrepen, etc.: Addison-patiënten moeten bij stress altijd een (huis)arts raadplegen voor de juiste medicatie.
- acute Addison crisis (bijv. overlijden van dierbare, ongeluk, etc.): Omdat crisis-situaties levensbedreigend kunnen zijn, moeten Addison-patiënten in crisis-situaties altijd zo snel mogelijk een (huis)arts inschakelen!

Terug naar Addison

Bronnen:
- Geneesmiddelwijzer, 2004
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek