Darminfectie door besmet voedsel.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Ca. 1-3 weken na besmetting: braken, diarree en/of verstopping, ernstige maagdarm-klachten, rode huid, hoge koorts en ijlen gepaard en keert gemakkelijk terug (= recidiveren).

Oorzaak
Besmetting met tyfus-bacteriën (= Salmonella typhi), die vooral voorkomen in onzuiver drinkwater en voedsel in de tropen (vooral melkproducten, vis en ongewassen groenten).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- voorkomen: inenting (= vaccinatie) met Typherix® of Typhim Vi®) of inname van capsules (Vivotif®)

zie ook: tyfus

Terug naar darm-aandoeningen