Claudicatio is het aanhoudend of periodiek (claudicatio intermittens) mank lopen als gevolg van onvoldoende bloeddoorstroming van de beenspieren. Deze aandoening komt vrij vaak voor bij oudere rokers (het wordt dan de ziekte van Buerger genoemd).

Symptomen van claudicatio

Mogelijke symptomen bij claudicatio intermittens:
- Zware, klemmende benen, vooral bij inspanning
- Koude voet aan de zijde van het aangedane been
- Toenemende pijn en kramp, meestal in de benen (vooral de kuiten) tijdens het lopen
- Snel vermoeide benen bij inspanning; na enige tijd wordt het lopen vrijwel onmogelijk (de verschijnselen nemen meestal weer snel af bij het uitrusten (zgn. 'etalagebenen').

Let op!
- Bovengenoemde verschijnselen kunnen zich bij vernauwing van de armslagaders ook in de armen voordoen.
- Claudicatio intermittens is een voorloper van o.a. erectiestoornissen, angina pectoris en/of hartinfarct of herseninfarct. De gemiddelde levensverwachting van patiënten met claudiactio intermittens is ca. 10 jaar korter dan gemiddeld.

Behandeling van claudicatio

Beschikbare behandelingen van claudicatio intermittens:
- Leefgewoonten verbeteren: stoppen met roken!
- Bewegingsoefeningen: regelmatig (bijv. 3 x per week) bij voorkeur wandelen tot matige pijn optreedt
- Dieet met weinig verzadigde (ofwel meestal dierlijke) vetten en veel groenten en fruit
- Medicijnen
- Buflomedil (Loftyl®)
- Ginkgobiloba-extract (Tavonin®)
- Pentoxifylline (Trental®)
- Een combinatie van de bovengenoemde behandelingen

Let op!
De behandeling met medicijnen is voornamelijk gericht op vermindering van de klachten. De maximale loopafstand wordt er niet of nauwelijks door beïnvloed. Als de klachten niet afnemen binnen 3 maanden is verder medicijngebruik zinloos.

Oorzaken en risicofactoren van claudicatio

Mogelijke oorzaken van claudicatio intermittens:
- Langdurige slagadervernauwing in (meestal) de benen als gevolg van aderverkalking (atherosclerose)

Mogelijke risicofactoren die het ontstaan van claudicatio intermittens kunnen bevorderen:
- Leeftijd: hoe ouder, hoe groter het risico
- Roken: 5 x grotere kans dan bij niet roken
- Suikerziekte (diabetes mellitus): 50% grotere kans
- Bloeddrukverhoging (hypertensie)
- Verhoogd homocysteïne-gehalte van het bloed
- Hart- en vaataandoeningen: bestaande en/of in de famile aanwezig
- Hormoontherapie na de overgang (post-menopauzaal)
- Geslacht: mannen hebben vaker claudicatioklachten dan vrouwen
- Combinatie van één of meer van bovengenoemde factoren

Bronnen:
- Geneesmiddelwijzer, maart 2005

Zie ook:
- perifere doorbloedingsstoornissen

Terug naar vaataandoeningen