Regelmatig optredende hoofdpijn, die op migraine lijkt, maar niet voorafgegaan wordt door aura-verschijnselen, zoals lichtflitsen, stemmings-, geur- en smaakveranderingen. Clusterhoofdpijn komt vooral voor bij mannen van middelbare leeftijd (verhouding mannen-vrouwen: ca. 6 : 1).

Bij episodische cluster-hoofdpijn kunnen de acute hoofdpijn-aanvallen 15 minuten tot 3 uur duren en zich gedurende een aantal dagen, weken of maanden (= cluster-periode) tot 8 keer per dag voordoen. De cluster-perioden worden afgewisseld met hoofdpijn-vrije perioden.

Bij chronische cluster-hoofdpijn is er spake van voortdurende hoofdpijn-aanvallen, die niet worden afgewisseld door klachtenvrije perioden.

Bijkomende verschijnselen bij cluster-hoofpijn zijn o.a. éénzijdige tranenvloed, neusverstopping, rood gelaat en pupilvernauwing.

De oorzaak van cluster-hoofdpijn is een vaat-aandoening ('vasculaire hoofdpijn').

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- rust
- cluster-aanval voorkómen (= profylaxe): verapamil (= Geangin®, Isoptin®) en methysergide (= Deseril®)
- cluster-aanval afbreken (= couperen): sumatriptan (= Imigran®), zo nodig per injectie
- zuurstof-toediening

Terug naar hoofdpijn