Na een hersen-infarct (= 'grote beroerte') is de kans op een tweede (= secundair) infarct groter dan normaal. Dit verhoogde risico kan worden verlaagd door nabehandeling met bepaalde geneesmiddelen (= secundaire preventie), zoals een lage dosering acetyl-salicylzuur of carbasalaat-calcium (zie hieronder).

Terug naar hersen-infarct