Lichte tot hevige pijn aan kies of tand.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Doorkomen van kiezen en tanden bij jonge kinderen, een gaatje (= cariës), een (wortel-)ontsteking rond de kies of tand, een abces (= pus-ophoping), een holte-ontsteking (= sinusitis). Kiespijn door een holte-ontsteking uit zich vooral bij bukken of vooroverbuigen.

Mogelijke behandeling (o.a.)
- bij pijn: eenvoudige pijnstillers, zoals paracetamol en prostaglandine-synthetase-remmers
- bij ontsteking: antibitotica
- kies- of tand-trekken (= extractie)

zie ook: pijn

Terug naar tandheelkundige aandoeningen