Mogelijke behandelingen bij mazelen (o.a.\":
- voorkómen (= preventie, profylaxe): mazelen-vaccin
- behandeling met medicijnen: immuno-globulinen

Terug naar mazelen

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Kinderziekten met vlekjes\", maart 2003