Groep van medicijnen (zie hieronder) die uit bloed zijn bereid.

Bloedproducten worden onderverdeeld in:
- rode bloedcel-concentraten (= erytrocyten-concentraten)
- bloedplaatjes-concentraten (= trombocyten-concentraten)
- vers-bevroren (bloed)plasma (= FFP)
- stollingsfactor-concentraten (uit vers bevroren plasma)
- serine-protease-remmers
- hemine (= enzymremmer uit rode bloedcellen)
- immuno-globulinen (= Ig, antistoffen)
- plasma-vervangingsmiddelen, zoals dextraan- en albumine-oplossingen
- proteïne C

Terug naar bloed-middelen