Ontsteking van het oog door infectie met ziekte-verwekkende (= pathogeen) micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels.

- blefaritis (squamosa) is een ooglid-ontsteking waarbij de randen gaan schilferen
- conjunctivitis is oogbindvlies-ontsteking door infectie met micro-organismen of door allergenen zoals pollen (= allergische conjunctivitis)
- diepe(re) oog-infecties in of op de achterzijde van de oogbol
- keratitis: ontsteking van het hoornvlies (= cornea) aan de voorkant van de oogbol
- oppervlakkige oog-ontstekingen: ontstekingen aan de voorkant van de oogbol en van de oogleden
- trachoom: schimmel-infectie (Chlamydia) van het oog met korrelvormige insluitsels

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- oppervlakkige oog-infecties: oog-irritatie, rode ogen, brandende of stekende oog-pijn, tranenvloed, jeuk, grote lichtgevoeligheid, gezwollen en/of etterende oogleden.
- diepere oog-infecties kunnen behalve oog-pijn en slecht zien ook blijvende oog-beschadiging en blindheid tot gevolg hebben.

Mogelijke oorzaken o.a.
Infectie met bacteriën, virussen (o.a. herpes simplex), schimmels (o.a. Chlamydia) of parasieten. Ooginfecties door herpes simplex keren vaak terug (= recidiveren)

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: oog-middelen met anti-microbioticum en corticosteroïd

Terug naar oog-aandoeningen