Overactieve blaas is een syndroom (complex van symptomen) dat wordt veroorzaakt door een overmatige activiteit van de blaas.

Symptomen van overactieve blaas

Mogelijke symptomen:
- Abnormale aandrang tot plassen, al of niet met ongewild urineverlies (urge-incontinentie)
- Vaak plassen
- Nachtelijk plassen (nycturie)

Behandeling van overactieve blaas

Beschikbare behandelingen van overactive blaas:
- Aanpassing levensstijl
- Blaastraining
- Training van de bekkenbodemspieren
- Medicijnen: plasprobleemmiddelen, waaronder urine-incontinentiemiddelen zoals zoals oxybutynine (Dridase®) en tolterodine (Detrusitol®)en solifenacine (Vesiscare®)

Oorzaken van overactieve blaas
Mogelijke oorzaken:
- Aandoening van de zenuwen die de blaas aansturen en/of de spieren van de blaaswand

Zie ook:
- link indicatie 1276]urge-incontinentie

Terug naar blaasaandoeningen