Urine-incontinentie houdt in dat je geen of onvoldoende vermogen hebt om de urine op te houden, waardoor onwillekeurige urinelozingen (mictio involuntario) kunnen plaatsvinden die leiden tot verstoring van het dagelijkse functioneren thuis en/of op het werk.
Urineverlies komt het meest voor bij oudere mannen, maar ook bij vrouwen en jongeren. Naar schatting hebben in Nederland ca. 750.000 mensen last van urine-incontinentie.
Men spreekt van urine-incontinentie wanneer iemand tenminste 2 x per maand ongewild urine verliest.
Als de urine alleen afloopt bij volle blaas, wordt gesproken van actieve of intermitterende urine-incontinentie. Als er voortdurend urine lekt, wordt van passieve of permanente urine-incontinentie gesproken.

Behandelingen van urine-incontinentie

Beschikbare behandelingen van urine-incontinentie (ongewild urine-verlies):
- Incontinentiemateriaal (sterk vochtabsorberend)
- Gedragstraining: o.a. blaas- en toilettraining
- Bekkenbodemspiertraining onder leiding van fysiotherapeut: voor betere controle over baasledigingen
- Medicijnen: urine-incontinentiemiddelen (zie ook hieronder)
- Operatieve ingreep (o.a. blaas, prostaat)
- Stoma
- In- en uitwendige hulpmiddelen (o.a. katheters, absorberende verbanden)

Vormen van urine-incontinentie

Mogelijke vormen van urine-incontinentie:
- Aandrang-incontinentie
- Bedplassen
- Druppelincontinentie
- Gemengde incontinentie
- Inspanningsincontinentie
- Overloopincontinentie
- Psychische incontinentie
- Reflexblaas
- Stress-urine-incontinentie (SUI)
- Urge-incontinentie

Naar de (huis)arts?

Raadpleeg de (huis)arts bij urine-incontinentie:
- als u regelmatig last heeft van urineverlies.
- als u niet weet hoe u om moet gaan met urineverlies.
- als u zich zorgen maakt over het urineverlies.

Schaam u niet de huisarts te raadplegen als u last heeft van urineverlies. Ongewild urineverlies komt bij middelbaren en ouderen vaak voor. De huisarts is dan ook zeer vertrouwd met deze aandoening.

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Hulpmiddelengids/Incontinentie en retentie
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Urineverlies\", januari 1999

Terug naar incontinentie