Hevige, vaak stekende pijn die wordt veroorzaakt door prikkeling van gevoelszenuwen. Een bekende vorm van zenuwpijn is aangezichtspijn (= trigéminus neuralgie).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Acute en aanhoudende (= chronische) pijn die o.a. heet, brandend, kloppend, schietend, stekend, scherp, krampachtig, tintelend kan zijn
Bijkomende verschijnselen zijn gevoelloesheid, vermoeidheid, slaapstoornissen, stemmingswisselingen, problemen in het dagelijkse functioneren

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Ontsteking of beschadiging van zenuwen.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- pijnstillers (= analgetica): zie hieronder
- homeopathie: Aconitum (zie hieronder)
- operatieve ingreep

zie ook:
- aangezichtspijn
- ischias
- pijnstillers
- perifere zenuw-aandoeningen

Terug naar pijn