Groep van anti-biotica die behoren tot de beta-lactam-antibiotica en werkzaam zijn tegen bacteriële infectie-ziekten.
Cefalosporinen verzwakken -net als de penicillinen, de bouw van de bacteriële celwand, waardoor de cel afsterft (= bacteri-cide werking).
Verschillende bacteriën zijn in staat cefalosporinen dit af te breken zodat ze er ongevoelig (= resistent) voor zijn.

Opmerkingen
- Gebruik anti-biotica altijd zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van de (huis)arts. Maak een antibioticum-kuur ook helemaal af. Als u dat niet doet is er een groter risico dat de klachten terugkeren en/of dat de bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor het antibioticum.
- Stop alleen voortijdig met een antibioticum-kuur als ernstige bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties optreden.
NB. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek!

zie ook:
- bacteriële infecties
- bèta-lactam-anti-biotica
- anti-biotica