Groep van medicijnen met een:
- werking tegen virussen (= anti-virale werking)
- afweer-versterkende werking (= immuno-modulaire werking)
- weefselgroei-remmende werking (= anti-proliferatieve werking)

Interferonen worden onderverdeeld in:
- alfa-interferonen: Infergen®, Intron®, Pegasys®, PegIntron®, Roferon®: o.a. bij leukemie, melanoom (= huidkanker), Kaposi-sarcoom (vorm van huidkanker bij AIDS-patiënten), chronische hepatitis B eb c
- beta-interferonen: Avonex®, Betaferon®, Rebif®: o.a. bij multipele sclerose (= MS) om terugval (= recidief) te voorkomen
- gamma-interferonen: Immukone®: o.a. ter verbetering van de levenskwaliteit tijdens het eindstadium van bepaalde vormen van kanker waarbij geen andere behandeling meer mogelijk is.

Opmerking
De werkingen van de verschillende interferonen overlappen elkaar.

Mogelijke toepassingen (= indicatie) o.a.
- multipele sclerose (= MS): zie ook Avonex®, Betaferon®, Rebif®
- kanker, bepaalde vormen: zie ook Roferon®, Intron®, Infergen®
- Kaposi-sarcoom ( bij AIDS): zie ook Roferon®, Intron®, Infergen®
- chronische granulomateuze ziekte (= CGD): voorkómen van (= preventie, profylaxe) infecties: zie ook Immukone®

zie ook: immunomodulantia

Terug naar anti-virale middelen