Groep van medicijnen die inwendig (= systemisch) werkzaam zijn bij psoriasis en via de mond (= oraal) moeten worden ingenomen (zie hieronder).

Bij moeilijk of niet te behandelen vormen van psoriasis worden ook fumaarzuur-derivaten toegepast (deze zijn wel werkzaam maar niet officieel geregistreerd als geneesmiddel).

zie ook: psoriasis

Terug naar psoriasis-middelen