Groep van medicijnen (zie hieronder) die worden toegepast bij:
- reumatische artritis (= RA)
- artritis psoriatica
- juveniele idiopathische artritis (= JIA)
- Bechterew (= SA)
- ziekte van Crohn
- psoriasis

De werking van TNF-alfa-remmers is gebaseerd op remming van de Tumor Necrosis Factor (= TNF) dat bij reumatoïde artritis en de ziekte van Crohn in de weefsels vrijkomt en weefsel-afsterving (= necrosis) tot gevolg heeft.

Terug naar reuma-middelen