Acute virus-ontsteking van de grijze stof van het centrale zenuwstelselde (hersenen en ruggenmerg ) met name bij kinderen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- begin-fase (= initiële fase): verkoudheid (vaak het eerste verschijnsel), hoofdpijn, koorts, misselijkheid, diarree,
- vervolg-fase: slik- en ademhalingsproblemen, verlammingen (= paresen) en blijvende verkromming van lichaamsdelen (= contracturen).
Als zich geen verlammingen en contracturen voordoen wordt gesproken van niet-paralytische en wanneer dat wel het geval is van paralytische kinderverlamming.

Oorzaak
Infectie met een picorna-virus.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: vaccins

Terug naar kinderziekten